Online tools and trainings for personal growth and organizational development

Waardenbeeld

SITUATIE

In hoeverre passen de persoonlijke waarden van medewerkers bij de waarden van de organisatie? 

OPLOSSING

Om antwoord te geven op deze vraag ontwikkelden wij samen met onze partner Ardis het Waardenbeeld. Het waardenbeeld onderzoekt, d.m.v. online vragenlijsten, wat medewerkers belangrijk vinden en in hoeverre zij deze waarden herkennen in de organisatie. Op deze wijze wordt helder in kaart gebracht in welke mate de medewerkers passen bij de organisatie. 

RESULTAAT

Bij meerdere organisatie zoals RWS, Financien, gemeente Amsterdam is een waardenbeeld gemaakt en de uitkomsten zijn verhelderend en verrassend. Een mooie start voor visiebepaling van de organisatie.