Creapolis helps companies and organizations with online learning, training and collaboration solutions

Onderzoek SZW is los!

Onlangs aan het IJ en daarbuiten...

Vandaag is het online onderzoek onder alle 2.000 medewerkers van SZW van start gegaan!

De eerste resultaten stromen binnen en wij werken nu hard aan de online monitor van deze resultaten.