Online tools and trainings for personal growth and organizational development

E-Learning Handhaven

SITUATIE

‘Handhaven’ is een essentieel onderdeel van de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) om uitkeringen en re-integratiemiddelen effectief in te kunnen zetten voor re-integratie en participatie. Gemeenten leggen hierbij steeds meer de nadruk op preventie van misbruik en het bevorderen van naleving van verplichtingen. 

interventie

Creapolis ontwikkelde (in samenwerking met RadarVertige) een (pilot) E-Learning programma, waarmee de 7.000 klantmanagers van Divosa de principes van ‘methodisch werken’ leren toe te passen.